Vážení zamestnanci a študenti, zapojte sa do anonymnej online ankety a vyjadrite sa k otázkam, ktoré sa týkajú kvality stravovania v stravovacích zariadeniach Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Vyplnením ankety nám pomôžete zistiť vašu spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne pripomienky, ktoré prispejú k zlepšeniu stravovacích služieb.

Dotazník je potrebné vyplniť do 28.4.2023.

Za vyplnenie dotazníka vám vopred ďakujeme.

 

Anonymný DOTAZNÍK: https://forms.office.com/e/RaaE2qxKgn

 

Študentský parlament EU v Bratislave

Stravovacia komisia pri EU v Bratislave