Podaj si prihlášku do 15. marca 2023 na SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra).

Video z webinára ako podať žiadosť nájdeš na: https://bit.ly/3SRdjmw.

ars ekonomia