Volebná komisia pre doplňujúce voľby delegátov Ekonomickej univerzity v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) týmto v súlade so Zásadami volieb zverejňuje mená kandidátov, ktorí splnili podmienky:

  1. Tomáš Ďaďo
  2. Radka Kytková
  3. Michaela Patrícia Tomanová

 

Voľby sú vyhlásené na 2 neobsadené miesta študentského zástupcu/zástupkyne v ŠRVŠ.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia online formou dňa 7.3.2023 v čase od 12:30 do 13:30, v prostredí MS Teams.

Členovia študentskej časti akademickej obce EU v Bratislave volia zástupcov spomedzi všetkých navrhovaných kandidátov priamym a tajným hlasovaním.

Zvolení budú tí dvaja kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa voľba bude opakovať.

Volebná kampaň kandidátov nesmie prebiehať na oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach Ekonomickej univerzity v Bratislave. Volebná kampaň nesmie byť diskriminačná a nemôže akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať vybraných kandidátov. V deň konania volieb platí volebné moratórium na akúkoľvek formu volebnej kampane.

 

Členovia volebnej komisie s e-mailovými adresami:

Bc. Katarína Strauszová – kstrauszova1@student.euba.sk

Bc. Monika Ferenčáková – mferencakova1@student.euba.sk

Bc. Filip Žiak – fziak1@student.euba.sk

 

Bratislava, 6. 3. 2023

 

Katarína Strauszová
predsedníčka volebnej komisie