Ekonomická univerzita v Bratislave pozýva študentov a študentky na atraktívnu súťaž Festival udržateľnosti 2022, pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Súťaž sa uskutoční 8. decembra 2022 od 9:00 hod. v Spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF).

 

Obsahom súťaže je riešenie jedného vybraného problému v troch krajinách ako "dobrá prax" a taktiež vlastný výber témy podľa jedného alebo viacerých cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

 

FORMÁT:

 • Spracovanie - 1 téma (1 vybraný problém) v 3 krajinách s porovnaním riešení (v každej krajine)
 • Medzinárodný tím - 3 študenti z 3 krajín, jeden zo Slovenska
 • Jazyk - Angličtina
 • Trvanie prezentácie - max. 12 min.
 • Typ súboru – PowerPoint

 

PRIHLÁSENIE:

 • Titulná strana prezentácie bude obsahovať:
  • Cieľ(-le) trvalo udržateľného rozvoja (1 až 17)
  • Meno, priezvisko, krajina, email (od každého študenta)
 • Registrácia tímu do 25.11.2022
 • Zaslanie tímovej prezentácie do 05.12.2022

 

KONTAKT:

 

ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ?

 • Rôzne ceny od 3 rôznych porôt
 • Diplom pre víťazov / Certifikát pre každého účastníka

 

UPOZORNENIE:

 • Počas súťaže / prezentácie (08.12.2022) musí byť prítomný minimálne 1 člen tímu (+ 2 členovia tímu online)

 

festival udrzatelnosti 2022