Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov Nadácie Tatra banky prinášajú nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporujú najlepších študentov a vytvárajú atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, veľmi radi vás podporia.

Prostredníctvom grantového programu Vzdelanie pre vysokoškolákov radi podporia vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

 

Termín otvorenia: 4. február (piatok) 2022

Termín odovzdania projektov: 4. apríl (pondelok) 2022

Celková suma grantu: 40 000 EUR

Maximálna výška podpory: 5 000 EUR

 

Viac informácii o programe, kritéria programu a odkaz na registráciu do programu nájdete na https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-vysokoskolakov/.

 

nadacia tb

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.