Študuj na zahraničnej univerzite, spoznaj nových ľudí a objavuj nové možnosti! 

Deadline na podanie prihlášok je 16/02/2022

 

Viac info nájdeš na našej webovej stránke Štúdium v rámci programu Erasmus+ K103, fakultných stránkach alebo u tvojho prodekana/prodekanku pre medzinárodné vzťahy.

 

plagat erasmus studium 2022 sj

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.