Vo voľbách, ktoré prebehli online formou v prostredí MS Teams dňa 7. 3. 2023 v čase 12:30 – 13:30, získali kandidáti nasledovný počet hlasov:

  1. Tomáš Ďaďo 73 hlasov
  2. Radka Kytková 117 hlasov
  3. Michaela Patrícia Tomanová 36 hlasov

Na základe získaného počtu hlasov sa do funkcie delegáta za Ekonomickú univerzitu v Bratislave kvalifikovali Radka Kytková a Tomáš Ďaďo, nakoľko bolo potrebné obsadiť práve dve miesta.

Novozvoleným delegátom gratulujeme!

14. 3. 2023

Katarína Strauszová
predsedníčka VK