V súlade so Zásadami volieb delegátov do Študentskej rady vysokých škôl študentská časť akademickej obce navrhla nasledujúcich kandidátov:

  1. Ján Krajči
  2. Katarína Strauszová
  3. Adrián Udič

Kandidáti splnili podmienky pre kandidatúru do AS NHF EU v Bratislave.

 

Doplňujúce voľby sa v zmysle vyhlásených pravidiel a vyššie uvedených interných predpisov uskutočnia

online formou dňa 07.06.2021 v čase 12:30 - 13:30 hod., v prostredí MS Teams.

 

Členovia volebnej komisie s mailovými adresami:

Alžbeta Režná - alzbeta.rezna@euba.sk

Andrej Kalász - andrej.kalasz@euba.sk

Alexandra Gaherová - alexandra.gaherova@euba.sk

 

Bratislava, 04. 06. 2021

Alexandra Gaherová - alexandra.gaherova@euba.sk

predsedníčka volebnej komisie

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.