V súlade so Zásadami volieb delegátov do Študentskej rady vysokých škôl, študentská časť akademickej obce navrhla nasledujúcich kandidátov:

 

  1. Ján Krajči (FPM)
  2. Katarína Strauszová (FMV)
  3. Adrián Udič (FHI)
  4. Alexandra Gaherová (NHF)

Kandidáti splnili podmienky pre kandidatúru do Študentskej rady vysokých škôl.

 

Doplňujúce voľby sa v zmysle vyhlásených pravidiel a vyššie uvedených interných predpisov uskutočnia

 

online formou dňa 24.11.2021 v čase 12:30 - 13:30 hod., v prostredí MS Teams.

 

Členovia volebnej komisie s mailovými adresami:

Miroslav Hieu Nguyen Duy – miroslav.nguyenduy@euba.sk

Peter Záborský – peter.zaborsky@euba.sk

Monika Ferenčáková – mferencakova1@student.euba.sk

Bratislava, 19. 11. 2021

Miroslav Hieu Nguyen Duy – miroslav.nguyenduy@euba.sk

predseda volebnej komisie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.