Staň sa súčasťou medzinárodného projektu Central Europe Connect, ktorý doteraz úspešne absolvovalo už 260 študentov! V zimnom semestri akademického roku 2022/23 organizujeme už jeho ôsmu edíciu a prihlásiť sa môžeš do 8. mája 2022.

Projekt Central Europe Connect bol zahájený 31. marca 2019 a Ekonomická univerzita v Bratislave ho realizuje v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave).  V zimnom semestri projekt CEC zaháji WU vo Viedni a to 17. októbra 2022. Nasledovať bude novembrový kurz vo Varšave a program ukončíme v decembri na EUBA.  

 

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect: 

  • WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), October 17 – 22, 2022
  • SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits),  November 14 – 19, 2022
  • EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), December 5 – 10, 2022

 

  • Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy
  • Program Ti umožní zažiť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách
  • 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch
  • Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty

 

Prihláška musí obsahovať:

  • CV v anglickom jazyku
  • Motivačný list v anglickom jazyku
  • Výpis známok za všetky doteraz absolvované ročníky

 

Deadline na prihlasovanie je do 8. mája 2022!

Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na diana.mydliarova@euba.sk (stačí napísať e-mail a zaslať potrebné dokumenty). Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect. V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na vyššie uvedenom e-maili.

 

ceca5 2022 01

ceca5 2022 02

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.