Si študentom inžinierskeho alebo doktorandského štúdia a zaujímaš sa o otázky týkajúce sa OSN a medzinárodnej spolupráce? Prihlás sa do medzinárodného multidisciplinárneho vzdelávacieho programu RAUN (Regional Academy on the United Nations).

RAUN predstavuje jedinečný formát kombinujúci prednášky a interaktívne workshopy s praktickými skúsenosťami. Všetky kurzy poskytujú špičkoví odborníci z praxe, ktorí budú s tebou zdieľať svoje bohaté skúsenosti v neformálnom prostredí.

Popri práci na seminároch budeš pracovať na výskumných projektoch v úzkej spolupráci s organizáciami OSN a inými medzinárodnými organizáciami. Prostredníctvom skupinovej práce budeš môcť rozvíjať svoje výskumné zručnosti a vytvárať silné siete s rovnako zmýšľajúcimi rovesníkmi, akademickými pracovníkmi a odborníkmi z rôznych oblastí v prostredí, ktoré podporuje rozmanitosť, kultúrne vzdelávanie a porozumenie.

Počas programu dostaneš príležitosť navštíviť inštitúcie OSN vo Viedni, ako aj stále misie a veľvyslanectvá v iných krajinách. Výsledky výskumných projektov budú predstavené počas záverečného zasadnutia RAUN v sídle OSN vo Viedni v decembri 2020. Po absolvovaní programu dostaneš osvedčenie o úspešnom ukončení akadémie.

Program začína v máji 2020 a bude sa zaoberať témou „Partnerstvo a spolupráca do budúcnosti: 75 rokov činnosti OSN“. Uzávierka prihlášok je 3. apríla 2020.

Viac informácií o programe nájdeš na webstránke, Facebooku a na Youtube.

 

Call for application

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.