Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na Erasmus+ letný semester v akademickom roku 2019/2020. Poď študovať, cestovať a užívať si študentský život s novými ľuďmi.

Viac informácií nájdeš na našej webovej stránke Erasmus+ štúdium v EÚ, na fakultných stránkach alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

 

uletelatiprilezitost