Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na Erasmus+ letný semester v akademickom roku 2019/2020. Poď študovať, cestovať a užívať si študentský život s novými ľuďmi.

Viac informácií nájdeš na našej webovej stránke Erasmus+ štúdium v EÚ, na fakultných stránkach alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

 

uletelatiprilezitost 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.