Oznamujeme budúcim študentom dennej formy inžinierskeho štúdia, že aj v tomto akademickom roku je možné prihlásiť sa na doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) v dennej forme (popri inžinierskom štúdiu).

Prihlasovať sa môžete elektronicky poslaním prihlášky na viktoria.cerepkaiova@euba.sk, alebo osobne na sekretariáte Katedry pedagogiky (p. Viktória Čerekaiová) na 4C23.

Viac informácií nájdete na stránke Katedry pedagogiky.

 

dps 2019