Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2021/2022 bolo otvorené. Študenti sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – CIII-AT-0068-17-2122 na nasledovných univerzitách:

UniverzitaSemestrálny pobytPočet miestKrátkodobý pobytPočet miest
University of ZagrebFaculty of Economics & Business/Croatia 4 mesiace 1 študent    
University of SarajevoSchool for Economics and Business/Bosnia and Herzegovina     1 mesiac 1 študent

 

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

 

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do pondelka 31. mája 2021:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • výpis známok (vyžiadať zo študijného oddelenia) (v slovenčine)
  • a zaradenie, o ktorú univerzitu je prednostný záujem

 

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Študenti, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2021 priebežne do 30. novembra 2021. 

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú.

  

LIPOVSKÁ, Veronika, Mgr.

LIPOVSKÁ, Veronika, Mgr.

koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.16 +421 2 6729 5194 veronika.lipovska@euba.sk

Online konzultačné hodiny:

Utorok od 9:00 - 11:00

Streda od 13:00 - 15:00

Kód na prihlásenie do platformy MS TEAMS: 760azb5

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.