Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2018/2019 bolo otvorené. Študenti sa môžu uchádzať o štúdium v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819 na nasledovných univerzitách:

  • WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria
  • University „Luigj Gurakuqi“ Shkodër / Albania

Od účastníkov na WU – (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny.  

Na University „Luigj Gurakuqi“ of Shkodra je potrebná znalosť angličtiny.

 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č.dv. A3.16 najneskôr do piatku 15. júna 2018, nasledovné dokumenty:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • výpis známok (v slovenčine)
  • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Bližšie informácie nájdete na stránke:

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

Študenti sa môžu uchádzať o štipendium aj ako tzv. freemover (mimo siete) - prihlášky na pobyt sa podávajú priebežne od 1. júla 2018 do 30. novembra 2018. Pre pobyty v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

V prípade nejasností kontaktujte celouniverzitného koordinátora.

 

BOCKO, Dávid, Mgr.

BOCKO, Dávid, Mgr.

koordinátor pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.16 +421 2 6729 5386 david.bocko@euba.sk

Úradné hodiny

Pondelok až štvrtok:
8.00 - 11.30, 13.00 - 15.00

(presný termín stretnutia je potrebné dohodnúť si vopred)