Katalóg predmetov

Odborné predmety zamerané na získanie praktických poznatkov a skúseností z biznis prostredia priamo od lídrov z praxe.

Pre prihlásenie sa na predmet / predmety pozrite Aktuálnu ponuku predmetov.

 

 

Aktuálna ponuka predmetov

Letný semester 2023/2024

 

Prihlasovanie na predmety

  • všetky predmety ABC sú akreditované a majú hodnotu 3 ECTS, sú vyučované v slovenskom alebo v anglickom jazyku a sú ukončené známkou
  • účasť na predmetoch ABC je podmienená zápisom daného predmetu do AIS systému
  • pre doplnkové voľné miesta alebo ak máte akékoľvek iné otázky, prosím, kontaktujte sona.galanova@euba.sk