Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2023/2024 bolo otvorené.

Študenti sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – AT-0068-19-2324 na nasledovných univerzitách:

UniverzitaSemestrálny pobytPočet miest
University of Luigi Gurakuqi Shkoder
Economic Faculty
4 mesiace 1 študent
University of Zagreb
Faculty of Economics & Business
4 mesiace 1 študent
Warsaw School of Economics
Economic Faculty
8 mesiacov 2 študenti

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Ing. Petre Kadnárovej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do 7. júna 2023:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • výpis známok (vyžiadať zo študijného oddelenia) (v slovenčine)

 

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/