Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje Európsky parlament každý rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Udeľuje ju mladým vo veku 16-30 rokov za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Termín na podanie prihlášky je tento rok do 2. februára 2023.

Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, vyberieme v máji 2023 troch víťazov, ktorí dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít. Zástupcovia všetkých 27 víťazných národných projektov budú pozvaní do nemeckého Aachenu na slávnostné odovzdávanie cien.

 

Pravidlá

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež je možné prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
  • pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,
  • slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,
  • poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

 

Podrobné pravidlá súťaže a prihlasovací formulár nájdete na webových stránkach Ceny Karola Veľkého pre mládež. V prípade otázok kontaktujte Euopsky parlament emailom na youth@EP.europa.eu.

Oficiálny hashtag súťaže je #ECYP2023.

 

Viac informácií internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež.

 

Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež 2023