Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Bavia ťa jazyky? Poď si zahrať v celoslovenskom interaktívnom jazykovom súťažnom kvíze LingvaKvíz o jazykový pobyt v Kanade, notebook, smartfón a iné super ceny.

Čo je to LingvaKvíz?

Hlavným cieľom LingvaKvízu je vzbudiť u Slovákov záujem o pestrý a bohatý svet (nielen) cudzích jazykov a motivovať ich k osvojeniu si aspoň jedného cudzieho jazyka. Slováci v ňom budú môcť bezplatne a hravou formou nahliadnuť do sveta cudzích jazykov a objaviť dôvody, prečo je ovládanie cudzích jazykov v dnešnej dobe potrebné a prečo by sa ich mali učiť. Ba čo viac, kvíz nepriamo prispeje aj k zvýšeniu miery tolerancie voči cudzím kultúram či menšinám a dopomôže k zníženiu diskriminácie a xenofóbie v našej spoločnosti.

Kvíz bude prebiehať každý deň počas jedného mesiaca od 24.9. do 23.10.2021 a je primárne určený študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež aj každému, kto sa o tieto témy zaujíma. Tohtoročný LingvaKvíz bude nadväzovať na minuloročný úspešný prvý ročník, do ktorého sa zapojilo viac ako 4 500 hráčov až z 39 krajín, primárne však zo Slovenska.

 

V čom je LingvaKvíz výnimočný?

Kvíz prinesie svojim hráčom možnosť vzdelávať sa interaktívnou a nenáročnou hravou formou. Začiatok kvízu sme naplánovali pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.), pričom kvíz bude možné hrať priamo na webovej stránke kviz.lingvafest.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Keďže hráčov nášho kvízu nechceme odradiť, ale motivovať k učeniu sa cudzích jazykov, hráčov s najvyšších skóre na konci kvízu odmeníme fantastickými cenami. Žiaci/študenti budú mať možnosť hra napr. o jazykový kurz v Kanade, notebook, smartfóny, smart hodinky, čítačky kníh, elektronické slovníky a mnoho ďalšieho. Kvíz je výnimočný najmä pre jeho edukatívno-zábavný aspekt, ktorý bude zabezpečený vďaka možnosti výberu hrania v dvoch herných módoch. Prvým je “Cvičebňa”, kde budú hráčom k dispozícii všetky otázky na precvičenie bez časového limitu, no bez možnosti hrať o vecné ceny. Druhým módom je samotný “Súťažný kvíz”, v ktorom budú hráči limitovaní odpovedať v časovom limite a budú môcť súťažiť o ceny.

 

Akým témam sa bude LingvaKvíz venovať tento rok?

Žiaci/študenti si budú môcť preveriť svoje vedomosti v 12 kategóriach, ktoré budú zahŕňať tieto témy:

 • Pôvod slov
 • Naša rodná slovenčina
 • Slovenská gramatika
 • Jazyky EÚ
 • Menšinové jazyky
 • Dohovoríte sa?
 • Písma
 • V ktorej krajine sa hovorí...?
 • Obrázkové otázky
 • Zaujímavosti zo sveta jazykov
 • Oficiálne jazyky
 • False Friends

 

Viac info: kviz.lingvafest.sk

 

lingvakviz

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave