Nominačné termíny

  • Zimný semester - 15. máj
  • Letný semester - 15. máj

 

Termíny online registrácie

  • Zimný semester – 17. júl
  • Letný semester - 17. júl

 

Oficiálna nominácia zahraničného študenta musí obsahovať:

  1. názov a sídlo univerzity
  2. meno a priezvisko študenta
  3. e-mailový kontakt študenta
  4. obdobie, na ktoré je študent nominovaný

 

Nomináciu študenta je potrebné preposlať e-mailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15. mája príslušného akademického roka. Až po prijatí oficiálnej nominácie môžeme pristúpiť ku akceptácií študenta na študijný pobyt a k prihlasovaciemu procesu. Na základe prijatých oficiálnych nominácií obdrží každý študent  základné informácie spolu s manuálom k online registrácii.

 

Kontakty

MAJERSKÁ, Katarína

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Úradné hodiny             

pondelok:
10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

utorok: 
15:00 – 16:00

štvrtok: 
09:00 – 11:00 a 12:30 – 14:00