KMETY BARTEKOVÁ, Mária, PhDr., PhD.
odborná asistentka
Fakulta podnikového manažmentu
104002 - Katedra podnikovohospodárska
E5.14
+4212 6729 5564
Stiahnuť informáciu ako: vCard