Veľvyslanca Spojeného kráľovstva - Veľkej Británie a Severného Írska J. E. Michaela Robertsa prijal rektor EU