Plenárne rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie na EU v Bratislave