Informačný deň pre uchádzačov - o štúdium na EU v Bratislave