Rektor EU rokoval so zástupcami - Španielskeho veľvyslanectva v SR