Členovia vedenia EU - na začiatku priateľského stretnutia pri príležitosti začiatku nového roka 2009