I. ročník Ceny Hermanna Schnabla - za najlepšiu diplomovú prácu