J. E. Susan Kleebank, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Brazílie na Slovensku, otvorila 30. septembra 2014 úvodnou prednáškou ďalší cyklus predmetu vyučovaného v anglickom jazyku Diplomacia v praxi. Domácich aj zahraničných študentov oboznámila so štruktúrou brazílskej zahraničnej služby, cieľoch brazílskej zahraničnej politiky a úlohách brazílskeho veľvyslanectva na Slovensku.

V nasledujúcej živej diskusii odpovedala na otázky študentov týkajúce sa domácej a zahraničnej politiky Brazílie a jej dojmov z pôsobenia na Slovensku. Pri tejto príležitosti bola otvorená v spoločenskej miestnosti V2 výstava plagátov brazílskej fauny a flóry.