V rámci predmetu vyučovaného v anglickom jazyku Diplomacia v praxi prednášal 7. októbra 2014 študentom riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku pán Robert Hajšel. Vo svojej prezentácii oboznámil domácich aj zahraničných študentov s históriou európskych orgánov, ich štruktúrou, zložením, poslaním a systémom fungovania.

Po skončení prednášky odpovedal na mnohé otázky študentov. Diskusia, pre veľký záujem študentov, pokračovala v neformálnom duchu aj po skončení prednášky.