Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prijal 7. októbra 2014 pána Róberta Hajšela, riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorý prišiel prednášať študentom v rámci predmetu Diplomacia v praxi.

Na stretnutí boli prítomní: prorektorka pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD., a vedúci Oddelenia medzinárodných mobilít JUDr. Pavel Lašček.