Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. Akio EGAWA, v sprievode 3. tajomníčky veľvyslanectva pani Tomoe KOMATSU, oboznámil 14. októbra 2014 v rámci cyklu prednášok Diplomacia v praxi, domácich a zahraničných študentov s politickou a ekonomickou situáciou Japonska, jeho zahraničnou politikou a so stavom dvojstranných japonsko-slovenských vzťahov.

V druhej časti prednášky ochotne odpovedal na otázky a komentáre študentov. Pred prednáškou sa uskutočnilo oficiálne prijatie pána Akio EGAWU prorektorkou pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, doc. Janou Lenghardtovou.