Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku, J. E. Loipa Sánchez LORENZO, vystúpila 21. októbra 2014 pred slovenskými a zahraničnými študentmi v rámci cyklu Diplomacia v praxi s prednáškou o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Kuby.

Priblížila študentom zásady kubánskej zahraničnej politiky a informovala o ekonomickej a politickej situácii na Kube. Svojim vystúpením spojeným s prezentáciou vyvolala živú diskusiu so študentmi, ktorá pokračovala aj po skončení času vymedzeného na prednášku.