Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Malajzie v SR, J. E. Dato′ Selwyn Vijayarajan Das, navštívil 4. novembra 2014, pri príležitosti prednášky v rámci cyklu Diplomacia v praxi ako prvý malajzijský veľvyslanec Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Vo svojej prednáške oboznámil domácich a zahraničných študentov s reáliami Malajzie a jej zahraničnou a vnútornou politikou, ako aj malajzijskou diplomatickou praxou. V závere odpovedal na otázky zúčastnených študentov.