9. decembra 2014 navštívil EU v Bratislave splnomocnený a mimoriadny veľvyslanec Gruzínskej republiky na Slovensku, J. E. Alexander Nalbandov v sprievode 1. tajomníčky veľvyslanectva, pani Juliety Svanidze. Hostí prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. Jana Lenghardtová.

Predmetom rozhovoru bola okrem iného aj otázka možnosti nadviazania akademickej spolupráce s vhodným partnerom v Gruzínsku. Návšteva veľvyslanca Gruzínska pokračovala prednáškou v rámci cyklu Diplomacia v praxi, v ktorej priblížil domácim a zahraničným študentom históriu aj súčasnosť Gruzínska a základné smerovanie gruzínskej zahraničnej politiky. V druhej časti odpovedal na otázky a reagoval na komentáre prítomných študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.