16. decembra 2014 navštívil univerzitu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarska, J. E. Alexander Wittwer. Počas prijatia prorektorkou pre medzinárodné vzťahy, doc. Janou Lenghardtovou bol oboznámený s históriou a súčasnosťou EU v Bratislave. V neformálnom rozhovore boli posúdené možnosti ďalšej spolupráce veľvyslanectva Švajčiarska s EUBA.

Potom pán Wittwer vystúpil v rámci cyklu prednášok Diplomacia v praxi s prezentáciou o Švajčiarsku, v rámci ktorej domácich aj zahraničných študentov oboznámil s históriou, politickým systémom, ekonomickou situáciou a zahraničnou politikou Švajčiarska. Dôraz položil na vysvetlenie systému priamej demokracie uplatňovaného vo Švajčiarsku. Na záver reagoval na otázky a komentáre študentov.