Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila už 3. ročník Detskej ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom je priblížiť deťom od 9 do 14 rokov svet ekonómie. Vysvetliť im základné pojmy, aktuálne ekonomické témy prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe.

Okrem zmysluplného využitia voľného času, sa zoznámili zábavnou formou s ekonómiou v praxi a spoznali nových kamarátov. Na zahájení 6. Júla 2015 ich privítal rektor EU v Bratislave prof. Daňo a z rúk prorektorky doc. Mikócziovej si prevzali imatrikulačné listy.

 

Fotogaléria