Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo udelil na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 13. mája 2024 Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2022/2023.

Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu získala Ing. Zuzana Beňová PhD. z Fakulty medzinárodných vzťahov a Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu získal Ing. Juraj Škopek z Fakulty hospodárskej informatiky, ktorý spracoval diplomovú prácu na tému "Využitie strojového učenia pri modelovaní frekvencie škôd v havarijnom poistení" pod vedením doc. Mgr. Vladimíra Muchu, PhD.

Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

 Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a diplomovú prácu

 Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a diplomovú prácu

 Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a diplomovú prácu

 Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a diplomovú prácu