Centrum medzinárodných vzťahov EUBA vyhlásilo Fotosúťaž pre vycestovaných študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2023/2024.

Cieľom súťaže je ukázať a spropagovať jedinečnosť ERASMUS+ pobytu. Študenti sa mohli zapojiť v období od 1. apríla do 20. apríla 2024 zaslaním súťažnej fotografie. V dňoch od 22. do 24. apríla 2024 hlasovalo Centrum medzinárodných vzťahov o najkrajšiu fotku.

Ocenené boli tri miesta, ktorým CMV EUBA udelí vecné ceny:

  1. miesto: Eva L., Fakulta podnikového manažmentu, dlhodobá mobilita v Španielsku na UNIVERSITAT DE BARCELONA,
  2. miesto: Haneen Z. A., Fakulta aplikovaných jazykov, medzinárodná dlhodobá mobilita na Taiwane na NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY,
  3. miesto: Michaela H., Obchodná fakulta, krátkodobá mobilita ICW vo Fínsku na SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY.

Eva L., Fakulta podnikového manažmentu, dlhodobá mobilita v Španielsku na UNIVERSITAT DE BARCELONA

1. miesto: Eva L., Fakulta podnikového manažmentu, dlhodobá mobilita v Španielsku na UNIVERSITAT DE BARCELONA

 

Haneen Z. A., Fakulta aplikovaných jazykov, medzinárodná dlhodobá mobilita na Taiwane na NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY

2. miesto: Haneen Z. A., Fakulta aplikovaných jazykov, medzinárodná dlhodobá mobilita na Taiwane na NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY

 

Michaela H., Obchodná fakulta, krátkodobá mobilita ICW vo Fínsku na SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

3. miesto: Michaela H., Obchodná fakulta, krátkodobá mobilita ICW vo Fínsku na SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

 

Víťazkám srdečne gratulujeme.