Prorektor pre medzinárodné vzťahy, Boris Mattoš, prijal dňa 17. apríla 2024 zástupcov piatich španielskych univerzít, a to Universidad Católica de Murcia, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad de Oviedo, Universidad San Jorge de Zaragoza a Universidad de la Rioja. Návšteva sa uskutočnila v rámci akademickej misie vysokoškolského vzdelávania španielskych univerzít na Slovensku, ktorá prebiehala od 17. do 19. apríla 2024 v Bratislave, Nitre a Košiciach. Dňa 19.4.2024 prebehlo prijatie delegácie na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach.

Na stretnutí boli prítomní tiež zástupcovia veľvyslanectva Španielska, Inštitútu Cervantes a ekonomickej a obchodnej kancelárie španielskeho veľvyslanectva v Bratislave. Cieľom návštevy na EU v Bratislave bolo nadviazanie vzájomného inštitucionálneho kontaktu, prezentovanie španielskych univerzít, ako aj predstavenie vzdelávacej ponuky pre študentov EU v Bratislave. V závere programu sa uskutočnila diskusia so študentmi o vzdelávacích programoch.

 

Fotogaléria