Na medzinárodnom veľtrhu Ázijsko-pacifickej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie – APAIE 2024 (Asia-Pacific Association for International Education), ktorý sa konal 4. – 8. marca 2024 v austrálskom Perthe, mala zastúpenie aj Ekonomická univerzita v Bratislave - s osobnou účasťou prodekanky Paulíny Krnáčovej z Obchodnej fakulty a prodekana Tomáša Ondrušku z Národohospodárskej fakulty. Podujatia sa zúčastnilo celkovo viac ako 2000 delegátov z celého sveta, pričom Slovensko reprezentovalo 14 vysokých škôl a delegácia ministerstva školstva. Ide o jednu z prvých aktivít projektu z Výzvy na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí.

Podujatie predstavovalo skvelú príležitosť na networking s existujúcimi partnermi EUBA a na nadväzovanie nových kontaktov s univerzitami z celého sveta prostredníctvom bilaterálnych stretnutí,“ uviedla Paulína Krnáčová. Zástupcovia EUBA reprezentovali univerzitu aj v národnom stránku, pričom o spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave bol vysoký záujem. Množstvo existujúcich bilaterálnych zmlúv a memoránd o spolupráci, ktoré má Ekonomická univerzita v Bratislave uzavreté s daným regiónom svedčí o relevantnosti daného regiónu pre nadväzovanie ďalších partnerstiev. Na základe desiatok stretnutí, ktoré zástupcovia EUBA zrealizovali, možno skonštatovať, že spolupráca v oblasti internacionalizácie, a to nielen formou výmeny študentov, učiteľov a výskumníkov, ale aj spolupráca vo výskume a príprave programov dvojitých diplomov sa rozrastie o ďalšie univerzity. Delegáti EUBA absolvovali bilaterálne stretnutia s cieľom nadviazať ďalšiu spoluprácu s univerzitami z krajín ako Indonézia, Malajzia, Japonsko, Singapur, Thajsko, Hong Kong, Taiwan, India, ale aj s univerzitami v Austrálii, na Novom Zélande, Peru a z ďalších krajín.

Úspešné podujatie zhodnotil aj štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera: „Tento rok sme si dali záležať na prezentácii našej krajiny a nášho vysokého školstva v zahraničí. Čo ma teší omnoho viac, že neprezentujeme iba formu, ale aj obsah – stánok je ‚naplnený‘ kvalitnými ľuďmi, ktorí propagujú naše vysoké školstvo na svetovej úrovni.“

V rámci veľtrhu sa konali workshopy a odborné sekcie na podporu internacionalizácie s dôrazom na udržateľnosť a well-being študentov. Podujatie bolo zavŕšené interaktívnymi prehliadkami univerzít, ktoré majú svoje špičkové kampusy v Perthe - Curtin University, The University of Western Australia, Murdoch University, The University of Notre Dame Australia a Edith Cowan University.

Účasť zástupcov Ekonomickej univerzity v Bratislave na veľtrhu APAIE 2024 prispela nielen k väčšej viditeľnosti EUBA v širokom medzinárodnom priestore, ale otvára tiež ďalšie možnosti na zvyšovanie internacionalizácie univerzity. Zároveň Tomáš Ondruška dodal: „V neposlednom rade sa potvrdilo, že medzinárodná akreditácia AACSB, kvalitné vzdelávanie a výskum zvyšujú atraktívnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave pri nadväzovaní spolupráce s partnerskými univerzitami.“

Účasť EUBA na medzinárodnom veľtrhu APAIE 2024 v Perthe

Účasť EUBA na medzinárodnom veľtrhu APAIE 2024 v Perthe

Účasť EUBA na medzinárodnom veľtrhu APAIE 2024 v Perthe

Účasť EUBA na medzinárodnom veľtrhu APAIE 2024 v Perthe

Účasť EUBA na medzinárodnom veľtrhu APAIE 2024 v Perthe

Účasť EUBA na medzinárodnom veľtrhu APAIE 2024 v Perthe

Účasť EUBA na medzinárodnom veľtrhu APAIE 2024 v Perthe