Celkové prvenstvo si zo 46. ročníka medzifakultných športových súťaží Pohár rektora, pod záštitou rektora Ferdinanda Daňa, odniesli športovci z Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach a získali putovný pohár.

Na druhom mieste skončila Obchdná fakulta a tretie miesto obsadila Národohospodárska fakulta, ktorej nevyšla obhajoba prvenstva zo 45. ročníka.

Pohár rektora každoročne organizuje Centrum telesnej výchovy a športu Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s VŠK Ekonóm a Slovenskou asociáciou univerzitného športu. 

Študenti si počas troch dní plných športu (18. - 20. marec 2024), mohli svoje sily zmerať v disciplínach tenis, stolný tenis, futbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, silový trojboj, aerobik a beh Horským parkom.

 

Celkové výsledky podľa fakúlt:

1. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach - 55 bodov

2. Obchodná fakulta  - 47 bodov

3. Národohospodárska fakulta - 47 bodov

4. Fakulta hospodárskej informatiky - 43 bodov

5. Fakulta podnikového manažmentu - 31 bodov

6. Fakulta medzinárodných vzťahov - 29 bodov

7. Fakulta aplikovaných jazykov - 9 bodov

 

Šport / fakulta NHFOFFHIFPMFMVFAJPHF
Tenis 5 4 2 4 6 - 8
Basketbal - 5 4 8 - - 6
Bedminton 5 2 8 4 6 - 3
Florbal 8 6 4 - 3 - 5
Futbal - 8 6 4 3 - 5
Beh Horským parkom 5 - 6 - 4 3 8
Volejbal 5 8 6 3 2 - 4
Stolný tenis 6 3 - 4 5 - 8
Silový trojboj 5 6 3 4 - - 8
Aerobik maratón 8 5 4 - - 6 -
BODY 47 47 43 31 29 9 55
Poradie 3. 2. 4. 5. 6. 7. 1.

 

K dosiahnutým úspechom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

 

Fotogaléria