V piatok 09.02.2024 sa uskutočnil 3. ročník Plesu seniorov UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave, U3V Klubu Ekonóm a Petržalskej Klubovne aktívnych seniorov.

Na úvod vystúpil folklórny súbor Ekonóm s krátkym programom spevu, tanca u hudby.

Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, slávnostným prípitkom otvoril 3. ročník Plesu seniorov a povedal: „...ďakujem za pozvanie. Som rád, že som tu opäť s Vami. Bol som prítomný na každom ročníku Vášho plesu a vždy som sa tu dobre cítil. Naša Univerzita tretieho veku seniorom ponúka okrem štúdia v zaujímavých študijných programoch aj množstvo mimo výučbových aktivít. Študenti UTV sa stali súčasťou našej alma mater. Teší ma, že prišli aj seniori z Piešťan a Levíc, kde máme tiež študijné skupiny Univerzity tretieho veku. Naša spolupráca so samosprávou spája nielen petržalských seniorov, ale aj seniorov mimo Petržalky a mimo Bratislavy. Obvykle sa k nám prichádzate vzdelávať, ale dnes ste sa prišli zabaviť. Pre mňa, pre pani Anitu Romanovú, dekanku Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, pána Petra Drábika, dekana Obchodnej Fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, pána Jána Hrčku, starostu MČ Bratislava-Petržalka, pani Ivetu Jančokovú vicestarostku MČ Bratislava Petržalka a pani Soňu Molnárovú vicestarostku Bratislava-Vajnory, pre nás prítomných hostí, je cťou tu dnes byť s Vami...

Ku každému plesu patrí roztancovanie a prvý valčík profesionálnych tanečníkov. Sofia Sitárová a Tomáš Kaleta sú úpešní tanečníci, viacnásobní majstri Slovenska v spoločenských tancoch a majstri Európy v kategórii show dance. Predstavili ukážky štyroch latinsko amerických tancov samba, cha-cha, rumba a jive.

Hudobná skupina Party time prispela k dobrej nálade a nechýbala ani bohatá tombola.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie úžasnej atmosféry, všetkým, ktorí organizačne prispeli k príprave a realizácii 3. ročníka Plesu seniorov. Pri poslednej skladbe na parkete, všetci prítomní povedali, že každý rok je ples lepší a lepší a už teraz majú dôvod sa tešiť na Ples seniorov v roku 2025.

 

3. ročník Plesu seniorov UTV EUBA

3. ročník Plesu seniorov UTV EUBA

3. ročník Plesu seniorov UTV EUBA

3. ročník Plesu seniorov UTV EUBA

3. ročník Plesu seniorov UTV EUBA