Od 21. do 29. novembra 2023 sa zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili na pozvanie Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku AIUTA medzinárodného kongresu AIUTA, ktorý organizovala Pontificia Universidad Católica de Chile v Santiago de Chile. Témou kongresu bolo celoživotné vzdelávanie, práva seniorov na vzdelávanie a spolupráca univerzít tretieho veku s autoritami miest.

Kongresu sa zúčastnili zástupcovia tridsiatich univerzít z celého sveta (z Portugalska, Veľkej Británie, Uruguaja, Kuby, Peru, Kostariky, Číny, Mexika, Argentíny, Bolívie, Austrálie, Španielska, Francúzska, Českej republiky, Ekvádoru, Kolumbie, Brazílie, Francúzska a ďalších krajín).

EU v Bratislave na kongrese zastupovali – rektor univerzity Ferdinand Daňo, Peter Drábik, dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, ktorá garantuje väčšinu študijných programov Univerzity tretieho veku EU v Bratislave a manažérka Univerzity tretieho veku EU v Bratislave Janka Sebera Chládecká.

Medzinárodný kongres slávnostne otvoril rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo.

Janka Sebera Chládecká v panelovej diskusii vystúpila k hlavným úlohám a výzvam pre univerzity tretieho veku v Európe a v paneli venovanom partnerom univerzít tretieho veku v svojej prezentácii predstavila spoluprácu a výsledky spolupráce EU v Bratislave s samosprávami miest a obcí.

Rektor univerzity a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave rokovali následne za účasti prezidenta AIUTA Francois Vellas s rektorom Pontificia Universidad Católica de Chile Ignacio Sánchez Diaz o možnostiach potenciálnej spolupráce oboch univerzít vo vzdelávaní a výskumnej činnosti.

Macarena Rojas, riaditeľka Univerzity tretieho veku na Pontificia Universidad Católica de Chile vo svojom záverečnom príhovore povedala: „Bolo nám cťou privítať delegáciu Ekonomickej univerzity v Bratislave z ďalekého Slovenska na našom kongrese. So záujmom sme si vypočuli informácie o Vašej univerzite a Vašej práci. Ukazujete novú cestu života pre seniorov a mnohé Vaše praktické skúsenosti sú pre nás veľkou inšpiráciou.“

V roku 2027 bude EU v Bratislave hostiteľom zasadnutia výboru AIUTA a organizátorom medzinárodnej konferencie, ktorá sa bude venovať vzdelávanou seniorov a mimovzdelávacím aktivitám určených seniorom.

 

Fotogaléria