Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oslavuje v tomto roku 55. výročie svojho vzniku. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa dňa 15. novembra 2023 konala v priestoroch Auly EU v Bratislave odborná konferencia s názvom Sila dát v rozhodovacom procese: Nové perspektívy pre ekonomickú prax.