17. november je jeden z najvýznamnejších dní, aké si na Slovensku pripomíname. Je štátnym sviatkom, spomienkovým dňom Nežnej revolúcie v roku 1989, dňom boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodným dňom študentstva.

Medzinárodný deň študentstva, ktorý sa každoročne oslavuje 17. novembra, je príležitosťou pripomenúť si význam vzdelávania a práv študentov.

Medzinárodný deň študentstva zdôrazňuje význam zabezpečenia prístupu k vysokému vzdelaniu pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, socioekonomický status alebo iné faktory. Je to príležitosť na reflexiu nad tým, ako vzdelávanie prispieva k rozvoju jednotlivca a spoločnosti ako celku.

Jedným z hlavných cieľov tohto dňa je pripomenúť dôležitosť slobody prejavu, práva na vzdelanie a úlohy, ktoré majú študenti vo formovaní verejnej mienky. Študenti sú často hnacou silou zmien a hnutí, ktoré smerujú k vytváraniu spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho sveta.

V súčasnej dobe čelíme mnohým výzvam v oblasti vzdelávania, a preto je dôležité zdôrazniť potrebu podporovať študentov na ich ceste k poznaniu. Kvalitné vzdelanie nie je len individuálnym právom, ale aj investíciou do budúcnosti spoločnosti. Medzinárodný deň študentstva nám pripomína, že každý študent má právo na bezpečné a podporujúce prostredie, kde sa môže vzdelávať a rozvíjať svoje schopnosti.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal dňa 14. 11. 2023 rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo za prítomnosti prorektora pre medzinárodné vzťahy, dekanov fakúlt, riaditeľa CTVaŠ EU v Bratislave a podpredsedníčky študentskej časti AS EU v Bratislave mimoriadne štipendium 16 študentom. Štipendium udelil najlepším študentom jednotlivých fakúlt na návrh dekanov fakúlt a študentom za mimoriadne športové úspechy na návrh riaditeľa CTVaŠ EU v Bratislave.

 

Mimoriadne štipendium pri tejto príležitosti získali:

Za vynikajúce plnenie študijných povinností

Národohospodárska fakulta

 • Bc. Sofia Šillerová
 • Boris Gerát

Obchodná fakulta

 • Katarína Bobotová
 • Dominik Novák

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Bc. Monika Ferenčáková
 • Bc. Katarína Kužmová

Fakulta podnikového manažmentu

 • Andrea Tabačková
 • Bc. Klaudia Kittová

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Bc. Radovan Kopál

Fakulta aplikovaných jazykov

 • Bc. Diana Kutliaková

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 • Bc. Matúš Maršala

 

Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v športovej činnosti

Národohospodárska fakulta

 • Dominik Imrich

Fakulta podnikového manažmentu

 • Viktória Dzáková

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Bc. Branislav Balogh

Fakulta aplikovaných jazykov

 • Petra Mária Kerdíková
 • Vanesa Vojčíková

 

K 17. novembru prajeme študentom veľa energie, húževnatosti, odvahy a vytrvalosti pri štúdiu a v profesionálnom živote.

Vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Mimoriadne štipendium najlepším pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Mimoriadne štipendium najlepším pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Mimoriadne štipendium najlepším pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Mimoriadne štipendium najlepším pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva