V utorok 7. novembra 2023 sa na EU v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Alumni klubu EU v Bratislave. Počas valného zhromaždenia vystúpil Ing. Roman Sporina, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JESS, a.s. s prednáškou na tému „Energetický mix a Slovenska a jeho budúcnosť“.

Hlavnou náplňou zhromaždenia boli voľby do orgánov Alumni klubu, schválenie rozpočtu a prerokovanie plánu činnosti. Následne pokračovalo valné zhromaždenie neformálnou časťou.

Ekonomická univerzita v Bratislave pozýva všetkých absolventov, priateľov a priaznivcov stať sa členom Alumni klubu EU v Bratislave. Viac informácií nájdete na: https://alumni.euba.sk

 

Fotogaléria