6. novembra 2023 bolo na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a spoločnosťou TPA Slovakia.

Cieľom memoranda je vymedzenie rámca pre obojstranne prospešnú spoluprácu medzi týmito dvoma inštitúciami, ktorá sa bude relizovať najmä v oblastiach vedeckovýskumnej a poradenskej činnosti, spoločensky prospešných aktivít, vzdelávacieho procesu. 

Na podpise memoranda sa zúčastnili rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., partner a konateľ spoločnosti TPA AUDIT, s.r.o. Ing. Ivan Paule, partner a konateľ spoločnosti TPA TAX, s.r.o. Ing. Peter Ďanovský, dekan FHI prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD., vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva FHI prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD., HR and admin senior specialist Ing. Zuzana Rjapošová, prodekanka FHI doc. Ing. Miriama Blahušiaková, PhD. 

Ustanovenia memoranda vyjadrujú záujem strán memoranda spolupracovať v oblasti vzdelávania na EU v Bratislave a v TPA, v oblasti propagácie štúdia ekonómie v spoločnosti so zameraním na študentov stredných škôl, v oblasti propagácie profesií v oblasti účtovníctva, daní, auditu a poradenstva.

 

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA

Podpis Memoranda o spolupráci medzi EUBA a TPA