V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si dňa 6. októbra 2023 prevzalo 34 absolventov doktorandského štúdia fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora EU v Bratislave prof. Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Puškárovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor.

Medzi promovanými boli 5 absolventi doktorandského štúdia z Národohospodárskej fakulty, 8 absolventi z Obchodnej fakulty, 4 absolventi z Fakulty hospodárskej informatiky, 7 absolventi z Fakulty podnikového manažmentu, 6 absolventi z Fakulty medzinárodných vzťahov a 4 absolventi z Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Všetkým absolventom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme a tešíme sa na kontinuálnu nadväzujúcu alumni spoluprácu.

 

Fotogaléria