V zimnom semestri akademického roka 2023/2024 bude Ekonomická univerzita v Bratislave hostiť 115 výmenných študentov z 15 rôznych krajín v rámci výmenného programu Erasmus+, bilaterálnej spolupráce či Národného štipendijného programu. Najväčšiu skupinu študentov sme prijali v rámci programu Erasmus+, a to najmä z partnerských inštitúcií v Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Nemecku. V rámci bilaterálnej spolupráce sme privítali študentov z Kanady; študenti z Ukrajiny a Uzbekistanu majú možnosť štúdia na EU v Bratislave vďaka Národnému štipendijnému programu. Po prvýkrát sme privítali aj zahraničných študentov denného štúdia z Kene, Vietnamu či Kazachstanu.

Podujatie Welcome Week otvoril a študentov privítal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Študentom zatancoval folklórny súbor FS Ekonóm, ktorý im umožnil nahliadnuť do slovenskej kultúry. Július Buday z Bratislava Tourist Board vystúpil s prezentáciou o živote v Bratislave a odporučil niekoľko atraktívnych poznávacích destinácií po Slovensku. Zástupcovia Erasmus Student Network (ESN EU Bratislava) poskytli študentom prehliadku univerzitného campusu. Centrum medzinárodných vzťahov v zastúpení Laury Danielovej, koordinátorky pre prichádzajúcich študentov, poskytlo študentom cenné informácie o administrácii štúdia a povinnostiach cudzineckej polície na Slovensku. Podujatie Welcome Week pokračovalo mnohými voľnočasovými aktivitami, ktoré si pre študentov pripravilo ESN EU Bratislava.

 

Fotogaléria