Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave pripravilo v dňoch 11. - 12. septembra 2023 IV. ročník podujatia “PhD. Orientačné dni“. Cieľom podujatia je poskytnúť informácie o štúdiu na EU v Bratislave, ako aj úvodné školenia na pedagogické, publikačné a projektovo-manažérske zručnosti.

EU v Bratislave sa prostredníctvom PhD. Orientačných dní snaží naštartovať rozvoj týchto zručností a tým aj kontinuálne zvyšovať kvalitu doktorandského štúdia. Okrem týchto školení získali doktorandi aj prehľad o možnostiach financovania svojich mobilít cez interné zdroje EU v Bratislave ako aj externé schémy (Fulbright, SAIA, Medzinárodný Vyšehradský fond). Na podujatí sa zúčastnilo 30 doktorandov, ktorí získali certifikát o účasti.

 

Fotogaléria