V dňoch od 10. 07. – 21. 07. 2023 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity konal denný športový tábor „Leto v pohybe 2023“. Centrum telesnej výchovy a športu pripravilo pre deti vo veku od 5 do 10 rokov zaujímavý športový program. Celkovo sa tábora zúčastnilo 35 detí v dvoch termínoch.

Deti každé ráno začínali rozcvičením. Naučili sa základy správneho cvičenia, rozvíjali pohybové schopnosti a lokomočné zručnosti. Súťažili v štafetových behoch, naučili sa veľa nových športových hier. Vyskúšali si napríklad základy florbalu a futbalu. Tešili sa pri cvičeniach so senzomotorickým padákom. Najväčšia zábava bola, keď sa mohli osviežiť a zaplávať si v bazéne. V poobedných hodinách sa venovali zaujímavým pohybovým aktivitám s rozprávkovou tematikou. Zahrali sa na indiánov, cvičili v ľadovom kráľovstve, plnili úlohy s Harry Potterom, skákali na mini trampolínach a učili sa základy gymnastiky. Jeden deň si vyskúšali disciplíny športovej olympiády – hod oštepom, skok do diaľky z miesta a člnkový beh. Vyhodnotili sme najlepších športovcov a zvolili si kráľa a kráľovnú tábora.

Všetky deti boli veľmi šikovné, veľa sa usmievali, zabávali a zlepšovali kvalitu života pohybom. Deti si z tábora odniesli veľa pohybových skúseností, nové kamarátstva, tričko, medailu, diplom, darčeky a nezabudnuteľné zážitky.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na realizácii tábora. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník.

 

Fotogaléria